Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego prowadzimy szkolenie z zakresu rachunkowości. Uczestnikami są pracownicy Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Program szkolenia zawarty w opracowanym przez Wykonawcę szczegółowym programie szkolenia powinien obejmować co najmniej następujące moduły:

  • podstawy rachunkowości,
  • wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników,
  • ewidencja środków trwałych, kosztów i produktów,
  • kapitały, rozrachunki, aktywa pieniężne,
  • wynik finansowy i zamknięcie ksiąg.