MCP w liczbach

W organizacjach doradczych, szkoleniowych czy badawczych, godziny zrealizowanych usług jak i liczba współpracowników wyrażają wprost proporcjonalnie zaangażowanie i siły włożone w pracę oraz osiągnięte rezultaty.

Tylko w roku 2012 w MCP zrealizowaliśmy przeszło 13'000 godzin szkoleniowych. Nasze usługi objęły sowim zasięgiem cały kraj. Ze względu na organizację pracy, większość szkoleń zrealizowaliśmy w formule zamkniętej. Projekty, które prowadziliśmy były bardzo zróżnicowane. Od kilkumiesięcznych projektów dla łącznie ok. 500 uczestników po jednodniowe szkolenia dla kilkuosobowych grup. Łącznie w ubiegłym roku w naszych szkoleniach brało udział ponad 35’000 uczestników.

Podobnie wygląda część edukacyjna naszej działalności. Bardzo chętnie pracujemy z młodzieżą przedszkolną i szkolną. W ubiegłym roku przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy ok. 8’000 godzin warsztatów dla młodzieży szkolnej.

Dzięki dużemu zespołowi realizatorów byliśmy w stanie prowadzić spotkania z przeszło 80’000 uczniów szkół i przedszkoli na terenie kraju.

 

Znaczą część naszej działalności stanowi organizacja badań społecznych. W roku 2012 zrealizowaliśmy ok. 30 projektów badawczych. Specjalizujemy się w prowadzeniu badań ilościowych zakrojonych na dużą skalę. Nasza praca w cyfrach wyraża się następująco: przepytaliśmy ponad 15’000 respondentów, zadaliśmy ok. 750’000 pytań. Uwzględniamy tylko poprawnie wypełnione ankiety.

 

Dopełnieniem działalności badawczej są usługi doradcze. Przygotowaliśmy kilka opracowań wdrożenia strategii rozwiązywania problemów społecznych, efekty tej pracy będą mierzalne za kilka lat.

Prowadzimy szereg równoległych projektów, których realizacja nie byłaby możliwa gdyby nie dobrze funkcjonujący zespół współpracowników.  W roku 2012 współpracowaliśmy z przeszło 100 Trenerami, Konsultantami i Doradcami różnych specjalizacji. Organizacją pracy zajmował się zespół ok 30 osób.