Management

Jeśli kadra zarządzająca w firmie nie spełnia właściwie swoich zadań nie możemy liczyć na to, że zespół pracowniczy będzie właściwie wykonywał swoje obowiązki. To manager w pełni odpowiada za właściwe funkcjonowanie zespołu i kreuje środowisko pracy, a więc rzeczywistość z jaką na co dzień muszą borykać się jego podwładni, ale i on sam.

 

Dlatego tak ważne jest, aby uświadomić managerom, że jeśli sami mają problemy zawodowe lub osobiste, które wpływają na ich pracę z pewnością odbije się to negatywnie na pracy całego zespołu. Jednocześnie to oni mają największy wpływ na środowisko pracy zespołu,  w którym pracują  i na jej warunki. Bardzo ważne jest, aby uświadomić im, że to właśnie oni mają szansę wprowadzić dzięki swoim decyzjom trwałą i pozytywną zmianę w środowisku pracy, pozytywnie kształtując rzeczywistość swoją i swoich pracowników. Właśnie z tych dwóch względów pracę w firmie rozpoczynamy od rozmów i konsultacji z managerem. Z jednej strony wspieramy go jeśli to konieczne w pokonaniu wyzwań, z którymi aktualnie się boryka. Pomagamy mu wrócić na właściwe tory dzięki wskazaniu jego mocnych stron i umiejętności. Radzimy jak pokonać słabości, wypalenie zawodowe, stres, presję, jak skuteczniej wykonywać swoje obowiązki wykorzystując cechy, które posiada, a najprawdopodobniej zostały zepchnięte w jego świadomości ze względu na natłok codziennych spraw.

Zwracamy uwagę jakie cechy powinien doskonalić w sobie jako lider, jak powinien się komunikować, zarządzać czasem swoich pracowników i co bardzo ważne przeprowadzamy go przez proces zmiany tak, aby była to zmiana trwała przynosząca korzyści jemu, a przez to jego zespołowi i docelowo firmie. Z drugiej strony utrwalamy w nim  poczucie sprawczości, która pomoże mu kształtować rzeczywistość wokół siebie w taki sposób, aby zapobiec nawrotom negatywnych emocji i zachowań. A jeśli już się pojawią, aby szybko i skutecznie mógł sobie z nimi poradzić poprzez doskonalenie swoich umiejętności zawodowych, managerskich, personalnych, ponieważ spoczywa na nim wielka odpowiedzialność. Dzięki nabytej na szkoleniu wiedzy i umiejętnościom będzie mógł tą odpowiedzialność udźwignąć.