Gabinet
Psychologiczno-Psychoterapeutyczny

Pracę z osobami dorosłymi rozpoczynamy od konsultacji, rozpoznania problemu z jakim pacjent się zgłasza. Przedstawia problemy, bariery z którymi się boryka lub zgłasza symptomy jakich doświadcza.

Celem konsultacji jest umożliwienie pacjentowi poznania terapeuty, oraz zrozumienie istoty problemu z jakim się zgłasza. Ponadto czas poświęcony na konsultację pozwoli na przedstawienie możliwych dróg do rozwiązania problemu.

Dalsze sesje mają na celu dogłębną analizę problemu i dobranie najlepszej metody jego rozwiązania.

W naszej pracy najważniejsze jest podejście interdyscyplinarne. Często skuteczne rozwiązanie problemu wymaga współpracy ludzi o różnym doświadczeniu i wiedzy. Nasz ośrodek zapewnia dostęp do specjalistów różnych dziedzin

 

Pracę z osobami nieletnimi zaczynamy od konsultacji z rodzicami/opiekunami młodych osób. Spotkanie ma na celu diagnozę problemu, następnie (jeżeli rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę) następuje pisemna zgoda na pracę z młodym człowiekiem.

W jakich okolicznościach można rozważać zgłoszenie się po wsparcie:

  • Niepokojące stany/czynności, takie jak: lęk, depresyjny nastrój, nadpobudliwość, nadruchliwość, trudności ze skupieniem uwagi /koncentracją/, trudności ze snem, moczenie, nadmierne jedzenie lub odmawianie jedzenia, wymioty, niska masa ciała,
  • Podejmowanie zachowań ryzykownych: agresja (względem siebie i innych), próby samobójcze, kontakt z narkotykami, alkoholem, nikotyną, brak posłuszeństwa, wagary, podejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych lub zachowania seksualne niezgodne z normą rozwojową, ucieczki z domu, groźby wobec innych osób, kontakt z destrukcyjnymi grupami społecznymi, nadmierne spędzanie czasu przy Internecie, lub komórce itd…
  • Trudne sytuacje życiowej jak: utrudniony kontakt z rodzicem np. z powodu rozwodu, wyjazdu do pracy, pobytu w zakładzie karnym, leczniczym, śmierć bliskiej osoby, zakończenie przyjaźni/związku, sytuacje stresowe związane np. z maturą, sesją egzaminacyjną, pracą, grupą społeczną itd./, traumatyczne wydarzenia

 

Zespół

Nasz Zespół to specjaliści z zakresu:

  • Andragogiki
  • Doradztwa Zawodowego
  • Lekarzy specjalistów
  • Pedagogiki
  • Psychologii
  • Psychoterapii
  • Zarządzania

Zgłoszenia:

Informujemy, iż nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju. Oznacza to, że skierujemy specjalistę we wskazane przez Państwa miejsce.

Zgłoszenia ze wskazaniem lokalizacji (wg schematu w formularzu) prosimy kierować na adres: osrodek@mcp.org.pl