Jak realizacja strategi CSR wpływa na obniżenie kosztów w innych działach?

 

Jedną z częstych przeszkód przy wdrażaniu Strategii Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego jest kwestia środków jakie może przeznaczyć organizacja na zaplanowanie, wdrożenie i ewaluację takiego projektu. Często sytuacja braku środków może okazać się nie do pokonania…

Jednym z pomysłów na zmniejszenie kosztów projektu jest efektywne połączenie Strategii CSR z zadaniami innych działów w firmie, takimi jak badania i rozwój. Możliwe jest skuteczne połączenie tych dwóch kluczowych zagadnień związanych ze środowiskami na jakie oddziałuje organizacja – zarówno wewnątrz struktur jak i na zewnątrz firmy.

Jakie mogą być efekty takiej synergii? Oto przykład jednego z czołowych producentów m.in. słodyczy. Przytaczając wybiórczo działania firmy. Jako jedną z ważniejszych grup interesariuszy (grupy na które firma oddziałuje w sposób bezpośredni lub pośredni) zidentyfikowano młodzież w wieku szkolnym oraz ich rodziców.

Jak połączono działania mające służyć wzięciu odpowiedzialności za swoich interesariuszy oraz działalność rozwojową w firmie? Zbadano postawy konsumenckie grupy… Tak, działania te  w oczywisty sposób służą rozwojowi, pozwalają dostosować ofertę produktów do zachowań klienta.

Jak mogą służyć jego dobru jeżeli mówimy o słodyczach? Otóż – badania te były również bazą do rozpoczęcia kampanii informacyjnej dotyczącej zdrowej dziennej dawki kalorii oraz możliwości pogodzenia tego, co zdrowe z tym co pyszne!”. Badanie postaw konsumentów w tej grupie umożliwiło również zaprojektowanie nowych opakowań, które były zarówno „przyjazne oku” konsumenta jak i pożyteczne. W atrakcyjny sposób informowały o podstawowych założeniach żywieniowych, oraz szybko pozwalały na dostosowanie ich do swoich warunków fizycznych dzięki nieskomplikowanej tabeli umieszczonej widocznie na opakowaniu. Dodatkowo prowadzono cykl spotkań w szkołach na terenie kraju, które miały za zadanie utrwalać pożądane postawy. Zamierzony efekt marketingowy – umocnienie marki w grupie kluczowych odbiorców.

Podsumowując działania producenta – suma połączonych budżetów CSR, B+R, Marketingowego wyniosła 55% zakładanych wydatków dla każdego z działów z osobna. W tym wypadku synergia pozwoliła znacząco zmniejszyć ogólne wydatki w firmie! Jednym zdaniem: Strategia CSR zwróciła się firmie!