Jak wybrać partnera realizującego strategię CSR?

Zlecając firmie zewnętrznej realizację strategii CSR, możemy obniżyć koszty przeznaczane na pracę pokrewnych działów nawet do 30%. Pytanie, jak wybrać odpowiedniego partnera, by współpraca była bezpieczna, efektywna i bezproblemowa?
 

Powinniśmy określić własne potrzeby, sprawdzić przyszłego usługodawcę, przeanalizować ofertę i zawrzeć precyzyjną umowę. Takie działanie daje dobre podstawy do wieloletniej, opartej na solidnych fundamentach współpracy. Partnerskie podejście, właściwe zrozumienie wzajemnych potrzeb i zaufanie między usługobiorcą a klientem są kluczowe. Dlatego dobrze jest od początku rozmawiać i maksymalnie korzystać z wiedzy dostawcy, bowiem ma on za sobą duże doświadczenie i jest specjalistą w swojej dziedzinie.

 

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing?

Decyzje podejmowane są w oparciu o rachunek ekonomiczny. Jedną z najbardziej oczywistych zalet korzystania z outsourcingu jest znaczna redukcja kosztów. W Polsce firmy mogą liczyć na 20-30% poziom oszczędności. Z czego to wynika? Zarządzającym często wydaje się, że powołanie małego zespołu projektowego nie jest dużym wydatkiem. Nie biorą jednak pod uwagę pośrednich kosztów związanych na przykład z kosztem utrzymania infrastruktury, efektywnym wykorzystaniem czasu pracowników lub zwyczajnie z kosztami jakie generują pracownicy którzy nie są ekspertami wszystkich obszarów w jakich przyszło im się poruszać w związku z realizacją projektów (np. specjalista HR koordynujący organizację imprezy firmowej,  może nie mieć wiedzy z zakresu organizacji eventów i w związku z tym wykorzystywać w swojej pracy drogie rozwiązania). Ponadto zlecenie usług firmie outsourcingowej przenosi na dostawcę odpowiedzialność z tytułu błędów.

Kolejna sprawa to odciążenie od uciążliwych obowiązków administracyjnych, dające  możliwość koncentracji na kluczowej z punktu widzenia przedsiębiorstwa działalności. Korzystanie z outsourcingu jest więc często świadomym elementem strategii zarządzania firmą, mającym na celu budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Na co zwrócić uwagę, wybierając dostawcę usług?

Szukając generalnego realizatora Strategii CSR, musimy być dobrze zorientowani, jakiego typu usługi świadczy dana firma. Firm specjalizujących się w tego typu outsourcingu jest niewiele. Mamy do wyboru firmy z branż PR, HR, Consultingowe jednak równolegle funkcjonują na rynku firmy specjalizujące się w usługach społecznych, które stanowią silne zaplecze merytoryczne i dysponują dużą bazą podwykonawców z wymienionych wcześniej branż.

Wybierając konkretnego wykonawcę, pamiętajmy, że zawsze warto zasięgnąć na rynku opinii 
na temat wybranej firmy, sprawdzić jej referencje oraz dostęp do najnowszego know-how. Szczególną uwagę należy zwrócić na stabilność biznesową i finansową usługodawcy. Dodatkowym atutem będzie międzynarodowa pozycja danej firmy i jej bogate doświadczenie nabyte podczas wieloletniej działalności na rynku. Profesjonalnie działające firmy często udostępniają case study dotyczące ich działalności i zrealizowanych projektów, z którymi warto się zapoznać. Jeśli nie znajdziemy ich na stronie WWW dostawcy, spytajmy o nie osobę przedstawiającą nam ofertę firmy.