Dlaczego CSR

Zgodnie z ISO 26000, główną cechą CSR jest gotowość organi­zacji do uwzględnienia, podczas podejmowania decyzji i działań, kwestii społecznych i środowiskowych oraz rozliczania się z wpływu podejmowanych decyzji i czynności na społeczeństwo i środowisko. Oznacza to postępowanie tak przejrzyste, jak i etyczne, przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju zgodne z obowiązującym prawem oraz spójne z międzynarodowymi normami postępowania. Oznacza to również, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest uwzględniana we wszystkich działaniach organi­zacji, praktykowana w jej kontaktach oraz bierze pod uwagę potrzeby i oczekiwania zdefiniowanych interesariuszy.

Społeczna odpowiedzialność skupia się na organizacji, dotyczy jej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska i jest ściśle związana ze zrównoważonym rozwojem, czyli takim, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

 

Jakie korzyści możemy osiągnąć dzięki zastosowaniu ISO 26000?

Zgodnie z ISO 26000, postrzeganie organizacji jako społecznie odpowiedzialnej oraz jej rzeczywiste działania w zakresie społecznej odpowiedzialności mogą mieć wpływ na:

 
  • przewagę konkurencyjną;
  • reputację organizacji;
  • zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracujących, konsumentów, klientów, użytkowników;
  • morale, zaangażowanie i wydajność pracowników;
  • opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, spon­sorów i społeczności finansowej;
  • relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytuc­jami rządowymi, mediami, dostawcami, podobnymi organizacjami, klientami oraz społecznością, w obrębie której organizacja funkcjonuje.

 

 


Jak realizacja strategi CSR wpływa na obniżenie kosztów w innych dzialach

Jedną z częstych przeszkód przy wdrażaniu Strategii Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego jest kwestia środków jakie może przeznaczyć organizacja na zaplanowanie, wdrożenie i ewaluację takiego projektu. Często sytuacja braku środków może okazać się nie do pokonania

Czy odpowiedzialne przedsiębiorstwo może zyskać?

Dobrze przygotowana Strategia CSR przekłada się na mierzalne oszczędności oraz wzrost przychodów organizacji. Stanowi kwintesencję powiedzenia „co posiejesz, to zbierzesz”. Zaufanie procentuje, lojalny pracownik może okazać się prawdziwą kopalnią skarbów. Lojalny klient - bezcenny!

Jak wybrać partnera realizującego strategię CSR?

Phasellus neque velit, volutpat id imperdiet quis, fermentum in lectus. Mauris varius pulvinar metus, at scelerisque sem lobortis sit amet.

Delegowanie realizacji strategii CSR zewnętrznej firmie

Phasellus neque velit, volutpat id imperdiet quis, fermentum in lectus. Mauris varius pulvinar metus, at scelerisque sem lobortis sit amet.