Delegowanie realizacji strategii CSR zewnętrznej firmie

W wielu teoriach zarządzania zakłada się że nie wszystkie zadania firma jest w stanie wykonać możliwie „naj”-taniej, -efektywniej i -szybciej niż zewnętrzny, wyspecjalizowany w danej dziedzinie podmiot. Co do korzyści takich jak mniejsze koszty czy możliwości opłacenia wyższej klasy specjalistów w dziedzinach mogących nie być kluczowymi dla istnienia firmy głosy są zgodne.

Outsourcing CSR, czy to możliwe? Tak, a nawet wskazane. Obecnie na rynku istnieją firmy, które pozwolą nam na rzetelne oddelegowanie „na zewnątrz” części lub całości działań jakie założyliśmy w naszej Strategii. Mamy kilka możliwości.

Pierwszy przypadek, gdy część zadań chcemy wykonać zasobami firmy, jednak są działania, które musimy zlecić. Mamy taką możliwość. Istnieje szereg firm (głównie usługowych) które pomogą nam w pracy nad zabezpieczeniem dóbr społecznych naszych interesariuszy. Zaczynając od Doradców HR, którzy wesprą nas w pracy z zatrudnionymi w firmie ludźmi, przez firmy Consultingowe, Eventowe oraz PR mogących pomóc nam w komunikacji do technologów IT mogących przygotować dla nas zaawansowane narzędzia wsparcia. Należy jednak zaznaczyć, że takie rozwiązanie często ogranicza efektywność prowadzonych działań, ze względu na wysokie koszty utrzymania działu CSR. Ponadto zlecanie dodatkowej pracy innym działom w firmie grozi nieefektywnym czasem pracy i (o ile w firmie nie funkcjonuje sprawny Dział Zakupów) mnoży dodatkowe koszty związane z nieefektywnym wykorzystaniem środków, przez ludzi niewyspecjalizowanych w realizacji Strategii CSR.

Kolejna sytuacja w momencie kiedy decydujemy się na wdrożenie Strategii Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie, lecz nie mamy wiedzy ani minimalnych naszym zdaniem zasobów do realizacji takiego przedsięwzięcia. I tu z pomocą przyjść mogą firmy, które specjalizują się w kompleksowej obsłudze Strategii CSR. Firma której specjalnością są usługi społeczne, funkcjonuje na pograniczu branż. Trzon takiej firmy stanowi zazwyczaj mocny zespół merytoryczny. Fachowcy którzy są w stanie dostosować plan pracy za każdym razem do indywidualnych potrzeb klienta i posiadające duże zasoby sprawdzonych podwykonawców z branż HR, PR, Event, IT, Consulting i podobnych. Idealne rozwiązanie dla wszystkich Menedżerów, którzy chcą być pewni rezultatów przy minimalnym zaangażowaniu własnych środków.