Czy odpowiedzialne przedsiębiorstwo może zyskać?

 

Dobrze przygotowana Strategia CSR przekłada się na mierzalne oszczędności oraz wzrost przychodów organizacji.

Dlaczego? Ponieważ CSR to nic innego jak interakcja firmy z otoczeniem. Zadaniem Menedżera CSR jest takie prowadzenie działań, które pozwolą na zacieśnienie kontaktów/więzi z interesariuszami. Wiedza – znajomość swojego środowiska – nie sposób przecenić. W rzeczywistości rynkowej, w której każda oferta wcześniej czy później zostanie skopiowana, jedynym czynnikiem „nie do podrobienia” jest zaufanie pracowników i klientów, które przekłada się na lojalność rozumianą m.in. jako zabezpieczenie stabilnego przychodu dla firmy.

Dobra, długofalowa kampania pozwala uzyskać odpowiedzi na kluczowe dla dobrego funkcjonowania organizacji zagadnienia, w tym:
Jak poprawić wydajność pracowników w organizacji przy zachowaniu ich życiowej równowagi (praca-rodzina-pasja)?
Jakie produkty i usługi odpowiadające maksymalnie dużej liczbie potrzeb może dostarczyć firma?
Jak zdobyć zaufanie klientów i  przełożyć je na efektywny rozwój firmy?

 

Strategia CSR jest kwintesencją powiedzenia „co posiejesz, to zbierzesz”. Zaufanie procentuje, lojalny pracownik może okazać się prawdziwą kopalnią skarbów. Lojalny klient - bezcenny! W przełożeniu na życie firmy Efektywna Strategia Odpowiedzialnego biznesu to m.in. korzyści dla:

Działu HR
- działań w zakresie efektywnego wykorzystaniu czasu pracy pracowników
- przyspieszenie procesów rekrutacji
- ewaluacja jakości pracy zatrudnionych

Działu Marketingu
- wsparcie wizerunkowe organizacji
- możliwość „autentycznej” promocji firmy
- promocja produktów i usług firmy

Dział Badań i Rozwoju
- wiedza dotycząca postaw konsumenckich
- zasób informacji dotyczący potrzeb które organizacja może zaspokoić

 Dział Zakupów / Logistyki
- uszczelnienie łańcucha dostaw
- optymalizacja kosztów
-konsolidacja i w efekcie zmniejszenie wydatków na pracę działów HR, Marketingu, B+R