Spożywcza

Od niespełna dziesięciu lat funkcjonujemy na rynku profilaktyki zagrożeń społecznych. Jednym z poważniejszych zagrożeń dla współczesnych cywilizacji jest niewłaściwe odżywianie czy dobór produktów spożywczych do indywidualnych uwarunkowań. Programami wspierającymi odpowiedzialny biznes spożywczy  wspomagaliśmy pracę całych społeczności lokalnych na terenie praktycznie każdego powiatu w kraju! 

Specjalizujemy się w realizacji złożonych projektów społecznych których filarem są usługi edukacyjne, badawcze, doradcze czy eventowe. Pracowaliśmy dla międzynarodowych i krajowych firm, jednostek administracji publicznej (ministerstwa, agencje)  oraz wszelkiego rodzaju samorządów. Nasze projekty z zakresu odpowiedzialnego biznesu dla branży spożywczej cechuje ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami.

 

 

Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i odpowiednimi zasobami, które pozwalają nam realizować duże, ogólnopolskie projekty mające na celu rozwijanie świadomości całych społeczności i grup interesariuszy. Posiadamy bogate portfolio schematów, rozwiązań i gotowych narzędzi do pracy. Firmom w branży spożywczej oferujemy fachową wiedzę z zakresu problematyki zagrożeń społecznych związanych (np. z racjonalnym odżywianiem) w kontekście strategii CSR. Nasz wkład to też autorskie narzędzia badawcze oraz ogromna baza ekspertów dziedzin nauk społecznych i pokrewnych zagadnień. 

 

Dlaczego my

  • Jako partner zapewniamy odpowiednią znajomość problemów związanych z branżą spożywczą w zakresie jej odpowiedzialności społecznej, interesariuszy, programów i wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami.
  • Współpraca z nami to również, co istotne, gwarancja obniżenia kosztów realizacji Strategii CSR, gdyż kompleksowość naszych usług pozwala na znaczące obniżenie ciężaru funkcjonowania działów powiązanych z CSR.
  • Doświadczenie które posiadamy, pozwala nam twierdzić, że CSR – jako narzędzie komunikacji firmy z otoczeniem, pozwala na rozwijanie nowych produktów i usług oraz ulepszanie istniejących, co w prostej linii przekłada się na zwiększenie wyników finansowych organizacji.
  • Nie jesteśmy anonimowi. Nasza wiedza, doświadczenie i dokonania pozwalają na wsparcie naszego Klienta silną pozycją społeczną. Nie jesteśmy jedynie podwykonawcą, jesteśmy partnerem gotowym do wspólnej pracy i nie bojącym się odpowiedzialności.