Fast food

Zrównoważone odżywianie jako zagadnienie społeczne stanowi jeden z podstawowych elementów naszej codziennej pracy. Od prawie dziesięciu lat współpracujemy z Wydziałami Zdrowia, Szkołami i innymi jednostkami samorządowymi. Realizujemy projekty edukacyjne, badawcze i oraz wszelkiego rodzaju eventy w których uczestniczą całe społeczności lokalne – dorośli (w tym przedstawiciele różnych zawodów usług społecznych), dzieci i młodzież. 

Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i odpowiednimi zasobami, które pozwalają nam realizować duże, ogólnopolskie projekty mające na celu rozwijanie świadomości zarówno młodzieży jak i osób dorosłych. Posiadamy bogate portfolio schematów, rozwiązań i gotowych narzędzi do pracy. Dla producentów i dystrybutorów wyrobów typu Fast Food jesteśmy doskonałym partnerem w realizacji Strategii CSR i budowaniu wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.

 

Dlaczego my

  • Nie jesteśmy anonimowi. Nasza wiedza, doświadczenie i dokonania pozwalają na wsparcie naszego Klienta silną pozycją społeczną. Nie jesteśmy jedynie podwykonawcą, jesteśmy partnerem gotowym do wspólnej pracy i nie bojącym się odpowiedzialności.
  • Jako partner zapewniamy odpowiednią znajomość problemów związanych z branżą Fast Food w zakresie jej odpowiedzialności społecznej, interesariuszy, programów i wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami.
  • Współpraca z nami to również, co istotne, gwarancja obniżenia kosztów realizacji Strategii CSR, gdyż kompleksowość naszych usług pozwala na znaczące obniżenie ciężaru funkcjonowania działów powiązanych z CSR.
  • Doświadczenie które posiadamy, pozwala nam twierdzić, że CSR - jako narzędzie komunikacji firmy z otoczeniem - umożliwia rozwijanie nowych produktów i usług oraz ulepszanie istniejących, co w prostej linii przekłada się na zwiększenie wyników finansowych organizacji.