Małgorzata Wieliczko

534-777-160
m.wieliczko@mcp.org.pl

Doradztwo dla administracji publicznej

Jednym z głównych elementów misji MCP jest pomoc w budowaniu strategii służących rozwojowi społeczności lokalnych, podnoszeniu wyników organizacji oraz wsparciu w indywidualnym rozwoju jednostki poprzez wzmacnianie postaw, rozwój kompetencji oraz ich praktycznego zastosowania. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu oraz wsparciu współpracujących organizacji możemy zwrócić się do Państwa z propozycją indywidualnej pracy nad optymalizacją procesów oraz identyfikowaniu kierunków rozwoju.

 

Superwizja czyli wsparcie merytoryczne dla osób, które na co dzień pracują z ludźmi. Superwizja ma na celu zapobiegać ich wypaleniu zawodowemu i podnosić jakość pracy.To jedno z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju.

Profesjonalne pomaganie innym wymaga stałego doskonalenia swoich kompetencji i warsztatu pracy, dlatego proponujemy tę formę rozumianą jako konsultowanie swojej praktyki ogólnej jak i casestudy. Pracujemy zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Informacje, które otrzymujemy podczas pracy z Klientem są w całości poufne.

 

Nasza oferta skierowana jest do:

 • pracowników ośrodków pomocy społecznej
 • asystentów rodziny
 • pracowników domów pomocy społecznej
 • pracowników świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych
 • nauczycieli i pedagogów

Korzystając z superwizji:

 • podniesiesz jakość świadczonych przez siebie usług
 • rozwiniesz swój warsztat pracy
 • unikniesz wypalenia zawodowego
 • unikniesz błędów
 • rozwiniesz się nie tylko zawodowo, ale i prywatnie
 • zdobędziesz nową wiedzę zawodową poznając nowe techniki i metody pracy, dzięki czemu staniesz się lepszym Coachem

 

Opracowania merytoryczne

 

W czasie kilkuletniej pracy stworzyliśmy zespół kilkunastu ekspertów, specjalistów w różnych dziedzinach, co daje nam możliwość szybkiej odpowiedzi na Państwa potrzeby oraz elastycznego podejścia do każdego opracowania.

Dotychczas realizowaliśmy projekty takie jak:

 • Strategia Promocji Miasta
 • Plan Rozwoju Lokalnego
 • Strategia Rozwoju Gospodarczego
 • Program Ochrony Środowiska
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Opracowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych