Life-Coaching

Zależy Ci na osiągnięciu jakiegoś celu, istnieje wyzwanie, sposobność osiągnięcia czegoś ważnego. Twoja wiedza, umiejętności, zaufanie do siebie jest niewystarczające do osiągnięcia tego celu lub przejawiasz podejście/zachowania, nie sprzyjające realizacji tych celów. Coaching pomoże Ci zdać sobie sprawę ze swoich silnych stron i z tego, jak je rozwijać.

Jeśli brakuje Ci jasnej oceny sytuacji podczas, gdy trzeba podjąć decyzje. Jesteś w sytuacji, gdy potrzebny jest duży wysiłek w ograniczonym czasie. Nie czujesz równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym. Potrzebujesz lepszego zorganizowania i samodzielnego kierowania własnym życiem. 

Napisz do nas! osrodek@mcp.org.pl


 

Dla kogo?

Naszym celem jest poprawa ogólnej jakości życia społeczeństwa, w którym funkcjonujemy, dlatego poprzez Life Coaching chcemy wspierać Państwa w rozwiązywaniu osobistych problemów, osiąganiu celów, definiowaniu rezultatów i skutecznym wykorzystaniu dostępnych narzędzi.

Istotna dla nas jest praca nad poprawą/optymalizacją warunków życia. Na pierwszym miejscu stawiamy jednostkę, której prawem jest wieść dostatnie i pełne życie we wszystkich jego aspektach.

Korzyści coachingu

 • wskazuje wartości, które determinują podejmowane działania, pozwala zrozumieć co dla danej jednostki jest najważniejsze, co motywuje, oczekiwania wobec własnego życia,
 • pozwala zrozumieć i odkryć własny potencjał, poprzez uwydatnienie mocnych stron, zbudowanie świadomości swoich możliwości i realną ocenę efektów podejmowanych działań
 • daje narzędzia takie jak myślenie pytaniami: konstruktywna postawa  i nastawienie na rozwiązywanie problemów na drodze do celu
 • wzmacnia poczucie sprawczości
 • pozwala przyjąć odpowiedzialności za swoje działania, zrozumieć przyczynowości działań
 • uświadamia złożoność postrzegania świata przez siebie i przez innych co rozwija zdolność do lepszej komunikacji i asertywności wobec innych
 • pomaga przezwyciężyć ograniczające nawyki umysłowe,
 • rozwija dojrzałość emocjonalną
 • oswaja potrzebę zmiany

 

Proponujemy:

Coaching indywidualny

Praca z Coachem pozwoli Ci odkryć Twój potencjał i rozwinąć swoje umiejętności, które pomogą Ci się spełnić jako osobie. Dzięki temu zwiększysz swoją efektywność, szybciej i łatwiej będziesz osiągał zamierzone cele, polepszysz jakość swojego życia prywatnego i zawodowego, zredukujesz poziom stresu, nauczysz się efektywniej pracować dzięki delegowaniu zadań i wzmocnionej asertywności, z większym dystansem spojrzysz na przytłaczające Cię do tej pory problemy, które dzięki temu staną się prostsze do rozwiązania.

Coach pomoże Ci wykorzystać Twoje cechy charakteru i nabyć nowe, które pozwolą na wprowadzenie stałej, pozytywnej zmiany.

 

Coaching grupowy

Praca z Coachem ma na celu skoncentrowanie energii grupy na zespołowym rozwijaniu umiejętności i na wysiłku zespołowym w dążeniu do wspólnego celu, z uwzględnieniem potrzeb i umiejętności poszczególnych członków grupy. Realizowane są zarówno cele grupowe jak i indywidualne uczestników. Coaching grupowy uczy budowania pozytywnych relacji, efektywnego komunikowania się w grupie, skutecznego zarządzania grupą oraz projektem/celem.

Cele coachingu grupowego

 • Integracja uczestników
 • Poprawa współpracy i komunikacji
 • Wspólne myślenie o  grupie/firmie
 • Strategiczne myślenie o grupie/firmie
 • Otwartość na zmiany
 • Wspólne rozwiązywanie problemów
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi/konfliktowymi w grupie/firmie

 

 

Coaching zawodowy

Coach pomoże Ci odkryć Twój potencjał i umiejętności, które ułatwią Twój rozwój zawodowy, pozwolą poradzić sobie z codziennością pracy zawodowej i połączyć ją w kompatybilny sposób z życiem codziennym.

Praca z Coachem pozwoli na łatwiejszą realizację bieżących zadań i czekających na Ciebie w pracy wyzwań zawodowych. Dzięki spotkaniom poznasz umiejętności, które musisz rozwinąć, aby ułatwić sobie pracę i pomóc w dalszym rozwoju zawodowym.Coaching z zakresu godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Kwestia pogodzenia życia prywatnego z zawodowym z jednoczesnym nastawieniem na stały rozwój i sukces oraz chęć stworzenia harmonijnego i spokojnego środowiska, w którym żyjemy i pracujemy to jeden z ważniejszych w obecnych czasach problemów i celów współczesnego społeczeństwa.

Na spotkaniach Coach pomaga wprowadzić balans pomiędzy życie prywatne i zawodowe dzięki wzmocnieniu umiejętności organizacji pracy, zarządzania własnym czasem, umiejętnego nadawania priorytetów sprawom prywatnym i zawodowym. Pomaga przystosować się i zaakceptować zmianę jaką może być zmiana formy zatrudnienia. Praca z Coachem pozwala w płynny sposób przejść przez proces zmiany oraz sprawić, aby miała ona trwały, pozytywny wpływ na życie jednostki, a przez to działanie przedsiębiorstwa.

 

 

Action learning

Podczas spotkań z Coachem uczestnik analizuje swoje doświadczenia i zachowania w celu zastosowania w swoim życiu trwałej i pozytywnej zmiany. Analiza doświadczeń pozwala na lepsze zaplanowanie przyszłości, jakości życia, przyszłych zachowań prywatnych i zawodowych. Action learning to uczenie poprzez działanie, które służy rozwojowi kompetencji dzięki odpowiedniemu zadawaniu pytań i analizowaniu sytuacji, które pozwalają na uporanie się z problemem. Poprzez grupowe rozwiązywanie zadań poszczególni uczestnicy grupy mogą korzystać z własnych oraz z doświadczeń pozostałych uczestników, co pozwala im nabyć lub umocnić potrzebne im umiejętności potrzebne im w ich pracy.