W MCP dążymy do
wdrażania trwałych zmian.

Naszym głównym celem jest wsparcie biznesu poprzez dostarczenie kadrze managerskiej, handlowej, oraz każdemu członkowi zespołu pracowników w przedsiębiorstwie skutecznych rozwiązań zaspokajających bieżące potrzeby przedsiębiorstwa jako całości z uwzględnieniem potrzeb każdego z pracowników uczestniczącego w procesie zmiany.

Naszym zdaniem kluczowe w tym procesie są zadania kompleksowe, gdzie szkolenia są uzupełnieniem bieżących potrzeb wynikających z przeprowadzonych badań i analiz, na podstawie których możemy skonstruować odpowiedni zestaw usług doradczych.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakim na co dzień musi stawiać czoło człowiek pracujący w szeroko pojętym biznesie, niezależnie od tego, czy jest to prezes, członek zarządu, manager, handlowiec, specjalista, chcemy skutecznie wspierać go w pokonaniu tych wyzwań oraz zapobiec tak częstym w tym środowisku zjawiskom jak: wypalenie zawodowe, brak umiejętności komunikacji w organizacji, brak umiejętności radzenia sobie w kryzysie, brak umiejętności zarządzania czasem własnym oraz zespołu, brak umiejętności skutecznego delegowania zadań-co znacznie zmniejsza efektywność pracy oraz zadowolenie z niej pracownika.

Dzięki szkoleniom wspartym pomocą psychologa, czy coacha chcemy pomóc Państwu sprostać codziennym wyzwaniom zawodowym pozytywnie wpływając na jakość Państwa życia zawodowego, a przez to również prywatnego.

Zmiana jest pewnym procesem, który jeśli jest dobrze przeprowadzony pozwoli, aby była ona trwała, dlatego współpraca z nami również jest procesem, a szkolenie trwa i jest wsparte doradztwem psychologów, którzy indywidualnie podejdą do problemu każdego pracownika oraz coachów, którzy pomogą zespołowi poznać jego mocne strony i nauczą go skutecznie współpracować.

W MCP mamy duże doświadczenie w pracy z osobami, które rozliczane są z wyników swojej pracy i wiemy z jakimi problemami spotykają się na co dzień oraz na jaki stres są narażone. Szereg przeprowadzonych badań pozwolił nam poznać mechanizmy jakie działają na przykład u handlowców i pracowników społecznych, u których częsta porażka budzi frustrację i lęk przed zwolnieniem. Dzięki szkoleniom i spotkaniom uczymy te osoby jak mogą radzić sobie z takimi emocjami i które ze swoich mocnych stron i umiejętności powinny wykorzystywać na co dzień, aby zamienić destruktywne działanie stresu w motywację do pracy.

W MCP skupiamy się na człowieku i osiąganych przez niego rezultatach. Jednak, aby zmiana była trwała, wierzymy, że ważne jest odpowiednie wsparcie firmy, dzięki któremu realnym staje się uniknięcie tak wyniszczających organizację zjawisk jak: wypalenie zawodowe, brak zdolności do pracy pod presją czasu, nieumiejętność radzenia sobie ze zmęczeniem, słaba efektywność wynikająca ze słabej ergonomii miejsca pracy, zadań i utrudniającego życie software’u.

Jeśli współpraca firmy, pracownika i naszych specjalistów będzie współpracą kreatywną i nastawioną na cel jakim jest chęć zmiany wierzymy, że wspólnie odniesiemy sukces.

Strategia sukcesu

Naszym zadaniem jest wprowadzenie trwałej zmiany i nowej jakości do sposobu zarządzania przedsiębiorstwem co pozwoli na osiągnięcie efektu jakim będzie sukces rynkowy.

Czy istnieje jeden przepis, aby firma odniosła sukces? Na pewno nie, ale niezależnie od różnić w tym przepisie nie może on istnieć bez trzech podstawowych składników jakimi są:

  • Zespoły pracownicze
  • Managment
  • IT solutions

Naszym zdaniem te trzy składniki są niezbędne do stworzenia strategii sukcesu firmy. Nie wystarczy jednak ich obecność w strategii. Chodzi o to, aby skupione na jednym lub wielu wyznaczonych sobie celach potrafiły ze sobą ściśle i efektywnie współpracować-skupione na wyznaczonych zadaniach. Celowość działania musi być jasna dla całości zespołu oraz dla każdego z osobna.

Dobry manager, który potrafi w komunikatywny sposób delegować zadania zespołowi pracowniczemu i w konstruktywny sposób wspierać jego działania to połowa sukcesu. Potrzebuje jeszcze grupy kreatywnych osób, które będą podzielać i wspierać jego wizję. Aby odnieść sukces w biznesie konieczne jest również wsparcie rozwiązań IT, dlatego bardzo ważne jest, aby firmy, które rzeczywiście są nastawione na osiągnięcie sukcesu nie bagatelizowały tego punktu, ponieważ błędy i luki w strategii struktury IT mogą stanowić poważne zagrożenie  dla infrastruktury firmy.

 


Zespoły Pracownicze

Sprawne funkcjonowanie Organizacji jest oparte o skuteczność jej pracowników jako jednostek i jako zespołu. Aby osiągnąć trwałą zmianę musi współgrać ze sobą wiele czynników, w tym stworzone  odpowiednie, kreatywne środowisko pracy, którym zarządza kompetentny manager.

Managment

Kadra zarządzająca w firmie spełniająca właściwie swoje zadania jest gwarantem, że zespół będzie właściwie wykonywał swoje obowiązki. To manager w pełni odpowiada za właściwe funkcjonowanie zespołu i kreuje środowisko pracy, a więc rzeczywistość z jaką na co dzień muszą borykać się jego podwładni, ale i on sam.