Małgorzata Wieliczko

534-777-160
m.wieliczko@mcp.org.pl

Badania społeczne

Nasz ośrodek badawczy działa od 2007 roku. W naszym dorobku mamy m.in. kilkuletnie ogólnopolskie badanie społeczne z zakresu podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych. W naszej pracy wspieramy się doświadczeniem dużych ośrodków akademickich. Ponadto jako jedna z nielicznych instytucji korzystamy w pracy z nowoczesnego systemu wspierającego realizację projektów badawczych Corigo. Jest to jedyny w kraju system pozytywnie zaopiniowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (instytucja utworzona z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej)

 

 

Duża liczba zrealizowanych projektów pozwala nam konstruować efektywne projekty badawcze. Skutecznie i fachowo łączymy odpowiednie metody ilościowe z jakościowymi. Dobieramy techniki tak, aby uzyskać maksymalnie pełny obraz badanego zagadnienia czy procesu.

Wieloletnie doświadczenie zarówno w metodologii jak i w praktycznej organizacji pozwala nam na przygotowanie badań, które cechują się:

  • niskim kosztem w zestawieniu z badaną populacją
  • wielowymiarowością – umiejętnie łączymy różne metody dla uzyskania „pełni obrazu”
  • krótkim terminem realizacji, dzięki dużemu zespołowi operacyjnemu

Jesteśmy autorami wielu projektów badań społecznych. Specjalizujemy się w organizacji badań w środowiskach szkolnych. Nasze doświadczenie to organizacja ponad 100 projektów badawczych (w tym ogólnopolskich). Przebadaliśmy łącznie przeszło 65'000 respondentów!

 

Zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy m.in.:

  • Stres i wypalenie zawodowe w zawodach usług społecznych
  • Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych
  • Badanie dostępności napojów alkoholowych dla nieletnich
  • Nawyki żywieniowe wśród uczniów
  • Postawy ekologiczne w środowisku lokalnym
  • Badanie satysfakcji z życia mieszkańców powiatu
  • Wpływ multimediów na postawy osób dorosłych i nieletnich