Administracja Publiczna

Poniżej prezentujemy wybrane instytucje z ktorymi współpracujemy. Mamy bogate doświadczenie w realizacji zadań dla jednostek samorządów terytorialnych, administracji centralnej oraz innych jednostek państwowych. Zapytania o referencje prosimy kierować na adres rekomendacje@mcp.org.pl

MARR OHP ROPS Kraków MKiDN UW Wielkopolski UM Bydgoszcz Centrum Projektów Europejskich UM Szczecin Narodowy Fundusz Zdrowia Urząd pracy Nysa MŚ UMS Warszawa ROPS Białystok UWM Warszawskie centurm Pomocy Rodzinie DOPS UW Śląsk MSCDN ROPS Lublin ROPS Opole