Wybrane projekty


MCPS Bezpłatne Szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Kursy dla Inspektorów Danych Osobowych

Serdecznie zapraszamy na certyfikowane Kursy dla Inspektorów Danych Osobowych (dawniej ABI).

Narodowy Fundusz Zdrowia

Dla Centrali NFZ rozpoczynamy realizację projektu szkoleniowego dla pracowników placówek medycznych, mających podpisany kontrakt z NFZ.
 

Aktualności


Ministerstwo Obrony Narodowej

Rozpoczynamy cykl szkoleń dla MON. Uczestnikami szkoleń będą żołnierze-dowódcy pododdziałów z którymi pracować będziemy w obszarach: rola kompetencji społecznych w dowodzeniu, diagnozowanie zjawisk patologicznych, oraz psychologowie wojskowych pracowni z którymi będziemy realizować tematy takie jak: psychologia dziecka, pomoc psychologiczna.